ปั๊มลมเคลื่อนที่ Portable ปั๊มลม ปั๊มลมสกรู ปั๊มลมราคาถูก Air Compressor Screw Air Compressor
Website Banner
 
        ::  PRODUCTS  
 
  Air Horse Screw Compressor  
 
 
   Refrigerated Air Dryer  
 
 
  Adsorption Air Dryer  
 
 
  Air Filter  
 
 
  Air Receiver Tank  
 
 
  Oil Free Screw Air Compressor  
 
 
  Portable Screw Air Compressor  
 
 
  Spare Parts of Screw  
 
 
 
 
        ::  CONTACT US  
   
     
   
     
     Tel: (+66)38-158 064-68
   Fax: (+66)38-158-066
   HOT LINE: (+66)9-5669-5654
   E-Mail: info@silpengr.com
 
   
     
     
 
:: สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::
 
     
 
 
 
 
     
 
    Portable Screw Air Compressor
 
 
     
  We can help you find the most suitable machines for your needs.  
     
 
     The diesel air compressor is one of the most popular kinds of air compressors and a great choice for many companies and areas,especially for heavy-duty users.Unlike an electrically powered compressor,a diesel air compressor has no cord,avoiding the trouble of moving a cord along with the compressor.It does not require an electrical outlet,so you can take your diesel air compressor onto job sites such as construction sites,where there may or may not be electricity available. Our skilled and trained systems specialists inspect each and every diesel air compressor we sell and we can also help you pick out the one best for you.
 
     
     
 
 Model
 FAD
 Pressure
 Air End
 Diesel Engine
 Weight
 Dimension
L*W*H
 Wheel
 (m³ /min)
 (cfm)
 (Mpa)
(psi) 
 (kg)
 (mm)
 (pcs)
 DWT-6/7 
 6
 212
 0.7
 102
 SKY126MM-A
 YCD4B22-95,70KW
 1400
 3550*1800*1800
 2
 DWT-6/12
 6
 212
 1.2
 174
 SKK04F
 YC4D95Z-K20,70KW
 1400
 3550*1800*1800
 2
 DWT-7/7 
 7
 247
 0.7
 102
 SKK03LF
 YCD4B22
 1400
 3550*1800*1800
 2
 DWT-7/10
 7
 247
 1
 145
 SKK04F
 YC4D95Z-K20,70KW
 1400
 3550*1800*1800
 2
 DWT-7.5/7
 7.5
 265
 0.7
 102
 SKK04F/ SKY126LM-A
 YC4D80-K11,80KW
 1850
 3750*1920*1900
 2
 DWT-8.0/14
 8.5 
300 
 1.4
 203
 SKY148MH-C
 4BTA3.9-C125,93KW
 1900
 3750*1920*1900
 2
 DWT-9/7 
 9
 318
 0.7
 102
 SKK04F/ SKY126LM-A
 YC4D95Z-K20,70KW
 1850
 3750*1920*1900
 2
 DWT-9/14.5
 9
 318
 1.45
 210
 SKY148LH
 YC6B150Z-K20,110KW
 1850
 3750*1920*1900
4
 DWT-10/7
 10
 353
 0.7
 102
 SKK-04G/SKY148MM-A
 YC4D95Z-K20,70KW
 1900
 3750*1920*1900
 4
 DWT-10/10
 10
 353
 1
 145
 SKK-04G/SKY148MM-A
 4BTA3.9-C125,93KW
 1900
 3750*1920*1900
 4
 DWT-10/13
 10
 353
 1.3
 189
 SKK05LF/ SKY148LH
 YC6B150Z-K20,110KW
 1900
 3750*1920*1900
 4
 DWT-11/13
 11
 388
 1.3
 189
 SKY148LH
 YC6B150Z-K20,110KW
 1900
 3750*1920*1900
 4
 DWT-12/7
 12
 424
 0.7
 102
 SKK05LF/SKY148LM-A
 4BTA3.9-C125,93KW
 2050
 3970*1940*1900
 4
 DWT-12/7A
 12
 424
 0.7
 102
 SKY148LM-A
 YC6B150Z-K20,110KW
 2050
 3970*1940*1900
 4
 DWT-12/7B
 12
 424
 0.7
 102
 SKY148LM-A
 6BT5.9-C160,118KW
 2050
 3970*1940*1900
 4
 DWT-12/10
 12
 424
 1
 145
 SKK05LF/ SKY148LM-A
 6CTA8.3-C215,158KW
 2380
 3970*1940*1900
 4
 DWT-12/12
 12
 424
 1.2
 174
 SKY148LH
 6BTA5.9-C180,132KW
 2380
 3970*1940*1900
 4
 DWT-13/17
 13
 459
 1.7
 247
 SKY1317 
 YC6A190Z-T10,140KW
 2380
 3650*1520*2350
 4
 DWT-13/13
 13
 459
 1.3
 189
 SKY170LH
 WD415.23-230,166KW
 2750
 3350*1650*2500
 4
 DWT-13/13A
 13
 459
 1.3
 189
 SKY170LH
 YC6A240-20,177KW
 2750
 3350*1520*2350
 4
 DWT-15/13
 15
 530
 1.3
 189
 SKY170LH
 6CTA8.3-C215,158KW
 3350
 3350*1650*2500
 4
 DWT-15/13A
 15
 530
 1.3
 189
 SKY170LH
 6CTA8.3-C260,194KW
 3350
 3350*1650*2500
 4
 DWT-16/13
 16
 565
 1.3
 189
 SKY170LH
 6BTA5.9-C180,132KW
 3700
 3650*1800*2500
 4
 DWT-16/17
 16
 565
 1.7
 247
 SKY1617
 6CTA8.3-C260,194KW
 3700
 3650*1800*2500
 4
 DWT-17/7
 17
 600
 0.7
 102 
 SKY170LH
 6CTA8.3-C260,194KW
 3050
 3350*1650*2500
 4
 DWT-17/14.5
 17
 600
 1.45
 210
 SKY170LH
 6LTAA8.9-C235,239KW
 3700
 3650*1800*2500
 4
 DWT-18/17
 18
 636
 1.7
 247 
 SKK10H
 WD615.45
 3700
 3650*1800*2500
 4
 DWT-21/20
 21
 742
 2.0
 290
 SKK11M
 YC6M340L-K20,250KW
 4500
 4450*1950*2650
 4
 DWT-21/13
 21
 742
 1.3
 189
 SKK08LF 
 6LTAA8.9-C325
 4500
 4450*1950*2650
 4
 DWT-21/13A
 21
 742
 1.3
 189
 SKK08LF
 6CTA8.3-C260,194KW
 4500
 4450*1950*2650
 4
 DWT-21/13B
 21
 742
 1.3
 189
 SKK08LF
 YC6M340L-K20,250KW
 4500
 4450*1950*2650
 4
 DWT-22/8
 22
 777
 0.8
 116
 SKY192LM
 6LTAA8.9-C235,239KW
 4000
 4250*1950*2500
 4
 DWT-22/13
 22
 777
 1.3
 189
 SKY192LM
 WD615.46,266KW
 4500
 4250*1950*2500
 4
 DWT-22/13K
 22
 777
 1.3
 189
 SKY192LM
 6CTA8.9-C360
 4500
 4250*1950*2500
 4
 DWT-22/13S
 22
 777
 1.3
 189
 SKY192LM
 WD615.46
 4500
 4250*1950*2500
 4
 DWT-24/20
 24
 848
 2.0
 290
 SKK11M
 YC6M390-20
 4500
 4250*1950*2500
 4
 DWT-25/10
 25
883 
 1.0
 145
 SKK08LF
 YC6M340-20
 4500
 4250*1950*2500
 4
 DWT-26/20
 26
 918
 2.0
 290
 SKK11H 
 NTA855-S013480
  4850
 4450*1950*2650
 4
 DWT-27/10
 27
 953
 1.0
 145
 SKY220MM
 YC6M390-20
 5000
 4450*1950*2650
 4
 
 
 
     
       

บริษัท แอร์ ฮอร์ส คอมเพรสเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 
AIR HORSE COMPRESSOR (THAILAND) CO.,LTD.

 
142/1 หมู่ที่ 1 ตำบลมาบไผ่ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
Tel: (+66)33-042-453 , (+66)95-669-5654 , (+66)95-669-5456

E-Mail :  ahaircomp
@gmail.com 
       
             © Copyright 2013 www.silpengr.com All Rights Reserved
 
       
Current Pageid = 14